Sosesc… tezele

Lucrare semestrială – clasa a VI-a

Citeşte cu atenţie textul dat pentru a răspunde cerinţelor:
„ – Ce castel e acesta? întrebă Sobieski când, rădicând capul zări pe sprânceana dealului, înălţându-se trufaşă dinaintea lui, cetăţuia Neamţu. Cu bună seamă, vreun cuib al tâlharilor acestor de moldoveni!
– La vreme de război, aici domnii Moldovei obicinuiesc a-şi trimite averile lor, răspunse Potoţki.”
(Costache Negruzzi, Sobieski şi românii)

I A. Înţelegerea textului:
1. Enumeră, în ordine, momentele subiectului. 0,5p
2. Precizează ce moment al subiectului este prezentat în fragmentul dat; rezumă acest moment. 1p

B. Limba română:
3. Transcrie, din text, 4 cuvinte ce conţin diftongi. 0,4p
4. Alcătuieşte enunţuri cu cele trei forme de plural ale substantivului cap, explică-le sensurile. 0,6p
5. Selectează două forme arhaice ale unor cuvinte. Ce sunt arhaismele şi care este rolul lor într-un text? 0,5p
6. Găseşte două sinonime pentru cuvântul trufaş şi alcătuieşte cu ele enunţuri. 0,4p
7. Construieşte enunţuri pentru a arăta schimbarea valorii gramaticale a cuvântului trufaş, menţionând partea de vorbire. 0,6p
8. Alcătuieşte 4 enunţuri pentru a folosi 4 funcţii sintactice diferite ale verbului a trimite la modul supin. 0,8p
9. Formulează 3 propoziţii pentru a arăta cele trei valori morfologice ale verbului a fi. 0,6p
10. Analizează cuvintele: rădicând, a-şi trimite, răspunse. 0,6p

II Redactează o compunere de o pagină în care să caracterizezi un personaj din operele literare studiate. Vei avea în vedere:
• precizarea, însoţită de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare existente în text;
• numirea a patru trăsături ale personajului;
• ilustrarea acestor trăsături ale personajului, pe baza textului ales;
• prezentarea relaţiei dintre personajul principal şi celelalte personaje. (4x4p=16p)
Redactare: 14p (unitatea compoziţiei – 1p; coerenţa textului -3p; registrul de comunicare, stilul, vocabularul adecvate conţinutului -3p; ortografia -3p; punctuaţia -2p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea -2p.)

Matematică

TEST EVALUARE CLS.A VI-A divizibilitate
Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 p din oficiu .Timp de lucru maxim 30 minute.

30p Alege răspunsul corect a)3
1. Numărul 40925 este divizibil cu– – b) 9
2. Numărul 5046 este divizibil cu ––- c)2
3. Numărul 75411 este divizibil cu–– – d) 5

20p 4. C.m.m.d.c. și C.m.m.m.c. al numerelor 54 și 72 sunt
a) 9 și 216 b) 18 și 3888 c) 18 și 216

20p 5.A={ x  N / 43X divizibil cu 6} B={y N / y=divizor al nr.24}
C={z N / z=mutiplu al lui 4 și z<20}
a) Enumerați elementele mulțimilor
b) Numărul care aparține celor 3 mulțimi este a)2 b)8 c) 4 d) alt număr

20p 6. Ana are un coș cu mere pe care le împarte prietenilor ei.Dacă le dă câte 3 mere îi rămân 2 mere, dacă le dă câte 4 mere îi rămân 3 mere în coș.Dacă mai aduce două mere și împarte câte 5 mere colegilor-nu îi mai rămîne nici un măr.Cîte mere a avut Ana în coș? a) 11 b)13 c)23

FIȘĂ DE LUCRU

1. Aflați x N dacă 96x este divizibil cu a) 2 b) 5 c) 10
2. Aflați y N dacă 50y1 se divide cu a) 3 b) 9
3. Care sunt divizorii lui 18? Dar multiplii lui 9 mai mici decât 60?
4. Care sunt divizorii comuni ai numerelor 16 și 28?
5. Indicați 3 multiplii comuni ai numerelor 3, 8 și 12.
6.C.m.m.d.c. al numerelor 48 și 96 este alege a) 24 b) 8 c)48
7.C.m.m.m.c. al numerelor 36 și 40 este alege a)360 b)400 c)280

1.Aflați x N dacă 320×5 se divide cu a) 9 b) 3
2. A={x N / x divide pe 32} și B={ y N / Y=multiplu al lui 4 Y<27}
a) Determinați elementele mulțimilor .
b) Comparați card.A cu card. B
c)Aflați AUB , AB , A\B , B\A + diagrama
3.Determinați c.m.m.d.c. și c.m.m.m.c. al numerelor 324 , 756 , 828.
4.Numerele 150 și 200 împărțite la același număr natural dau resturile respectiv 6 și 4.Aflați împărțitorul.

Pentru nota maxima

1.Aflați x N dacă 592x este divizibil cu a) 6 b) 15 c)18 d) 237 (împărțire)
2.Numerele 368 și 438 împărțite la același număr natural dau resturile respectiv 8 și 10.Aflați împărțitorul
3.Care este cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă rest 2 și împărțit la 6 dă rest 3?
Care este cel mai mic număr natural de 3 cifre care respectă condițiile? a) 317 b) 117
c) 108
4.Aflați toate numerele naturale de trei cifre care împărțite la 12, 15, 21 dau de fiecare dată restul 11.
5.a)Care este cel mai mic nr.natural care împărțit la 18 dă rest 16 și împărțit la 28 dă rest 26.
b)Care este cel mai mare nr.natural de trei cifre care respectă condițiile?

spor LA ȘCOALĂ!

d-na Psatta

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: